อังคาร. เม.ย. 7th, 2020

พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของโรงเรียน (Mission) 

1.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามแนววิถีพุทธและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นฐาน
     ทางวิชาชีพสอดคล้องกับท้องถิ่น

2.   พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา

3.   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

4.   จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปสู่แนวทางที่เหมาะสม

5.   สร้างความสัมพันธ์และสืบสานวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 

6.   ส่งเสริมชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เป้าหมายของโรงเรียน (Corporate Objecctives / School  Goals)

            เพื่อให้เป็นโรงเรียนของชุมชน เปิดโอกาสทางการศึกษา  ให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  มีคุณธรรมตามแนววิถีพุทธและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม พร้อมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *