อังคาร. เม.ย. 7th, 2020

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนท่าเกษมพิทยา

          โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ( เดิมสังกัด กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2  บ้านท่าเกษม  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของชาวบ้านท่าเกษม ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินเป็นจำนวนเงินประมาณสองหมื่นบาทเศษ เพื่อเป็นทุน ในการก่อตั้งโรงเรียน  และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน ท่าเกษมพิทยา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2525  เริ่มทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายปกรณ์ ภูมิเขต เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน  ซึ่งในช่วงเริ่มก่อตั้งได้ขอใช้ที่ทำการศูนย์สภาตำบลท่าเกษมเป็นที่ทำการสอน ต่อมาเมื่อปลายปี  พ.ศ. 2525  ได้ย้ายมาเรียนในพื้นที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์  โดยสภาตำบลท่าเกษมได้มีมติ มอบพื้นที่ จำนวน  100 ไร่ ทางด้านทิศตะวันออกของศูนย์สภาตำบล  ให้เป็นพื้นที่ของโรงเรียน และในปีการศึกษา  2537  โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกระดับหนึ่ง  ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
          ใน พ.ศ. 2543 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษมได้ขอใช้พื้นที่ด้านหน้าของโรงเรียนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม  ประมาณ 1 ไร่  56  ตารางวา  เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้าง อาคารประกอบของสำนักงานฯ ทำให้พื้นที่ของโรงเรียน ในปัจจุบันมีทั้งสิ้นประมาณ 98 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ตั้งอยู่เลขที่  431 หมู่ที่  2  ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  รหัสไปรษณีย์  27000 หมายเลขโทรศัพท์-โทรสาร  0-3744-7058  Web–Site ของโรงเรียน  http://thakasem.ac.th และในปีการศึกษา  2537  โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกระดับหนึ่ง  ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

   คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี   มีคุณธรรม นำสังคม

ปรัชญาของโรงเรียน ปญญา  โลกสมิ  ปชโชโต   (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

สีของโรงเรียน แสด – ขาว

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 

10999297_908832759160944_1020854579_o

เป็นรูปคบเพลิง  แสดงถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา  ใบไม้ขนาบอยู่สองข้าง  แสดงถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าภายในเขตโรงเรียน  รองรับด้วยป้ายชื่อโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ภายในมีอักษรย่อของโรงเรียน  คือ ท.พ. อยู่สองข้างของคบเพลิง แสดงถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าภายในเขตโรงเรียน 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นมะขามป้อม

  เป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ในบริเวณสวนป่าของโรงเรียน
       

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกปาริชาติ หรือ ดอกทองหลาง


                      เป็นดอกไม้แห่งความสมปรารถนา และมีสีแสดเช่นเดียวกับสีของโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *